Novinky

Ve dnech 16. – 18. května 2016 pořádá Český helsinský výbor 2. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Seminář je určen všem profesionálům, kteří pracují s dětmi a chtějí lépe hájit jejich práva. Obsah semináře včetně vzdělávacích textů vznikl jako součást dvouletého mezinárodního projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní.

Více informací k projektu naleznete na našich stránkách zde. Program semináře ve formátu PDF naleznete zde.

Účast není díky grantu z EU zpoplatněna.

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 uspořádal Český helsinský výbor 1. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 upořádal Český helsinský výbor první vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“ v rámci účasti ve dvouletém mezinárodním projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní.

Stanovisko ČHV k událostem v Praze při návštěvě čínského prezidenta

Český helsinský výbor odmítá chování našich bezpečnostních orgánů, které při návštěvě čínského prezidenta chránily občany cizího nedemokratického státu namísto občanů vlastních, kteří se chovali podle zákonů naší země. Domníváme se, že je třeba zásadně vyšetřit, kdo a na základě čeho dal takovýto pokyn policii ČR. Jinak začíná v naší zemi chaos a začínají se uplatňovat praktiky autoritativních režimů.

Členové předsednictva ČHV

Vyjádření Českého helsinského výboru k postoji městské části Prahy 1 k vystavení šibenic na demonstraci proti migraci

Jsme zaskočeni a ohromeni výrokem nejmenovaných odpovědných činitelů Prahy 1 k této skandální záležitosti. Je další dokladem rozkladu demokratické společnosti, která ústy svých volených zástupců nejenom, že neodmítá nedemokratické a násilné projevy, ale bagatelizuje je v jakémsi právním pozitivismu, kterým se zbavuje odpovědnosti.

Jasné a neskrývané vyhrožování odpůrcům a lidem jiného názoru nepovažují dokonce ani za přestupek, neboť ten podle nich může nastat pouze tehdy, pokud má někdo předmět, kterým lze druhého zranit, nebo kdyby prý z chování účastníků vyplývalo, že předmět má sloužit k násilí či pohrůžce násilím. Šibenice zřejmě podle těchto lidí slouží jako hračka nebo zábavní předmět. Na této demonstraci zaznělo jistě několik projevů, které byly namířeny proti migrantům a jejich zastáncům. Souvislost je jasná.

Násilí předcházejí vždy silná slova, na která nikdo nereaguje. Násilí přichází vždy za nezájmu, mlčení a bagatelizování jeho projevů. Odpovídat by se měli ti, kdo takovéto rozhodnutí vydali, protože právě oni umožňují, aby v naší zemi nabývali síly a moci ti, kteří demokracií a jejími prostředky opovrhují.

Již jenom třešničkou na dortu je zpráva, že ministerstvo vnitra tento rozklad Prahy 1 mělo už od října, ale jakýsi úředník je údajně kamsi založil. Dokladuje to nezájem ministerstva přesto, že ministr Chovanec žádal prošetření tohoto postoje Prahy 1.

Vyzýváme k prošetření tohoto postupu Prahy 1 a k důslednému odsouzení takovýchto projevů fašismu.

Členové předsednictva ČHV

Dne 29. 3. 2016 zajistil ČHV první skupinovou asistovanou návštěvu dětí za matkami ve Světlé nad Sázavou

Tým pracovníků i dobrovolníků včetně ředitelky Českého helsinského výboru Lucie Rybové včera přijel spolu s dětmi umístěnými dočasně v náhradní rodinné péči do Světlé nad Sázavou, aby zajistil osobní kontakt dětí s matkami, které jsou nyní ve výkonu trestu. Touženého a radostného setkání po několika měsících odluky se účastnilo celkem 13 dětí a pět matek. Nejmladšímu dítěti byly loni v září 2 roky, nejstaršímu 16 let.

Návštěvy se děti účastnily v doprovodu personálu (vychovatelů) z těchto pěti zařízení:  Dětského centra Kolín, Dětského domova Hrotovice, Dětského domova Budkov, Klokánku FOD v Žatci a Dětského domova Boskovice. Za spolupráci, vstřícnost i podporu dětem i matkách od všech doprovázejících pracovníků i od vedení těchto zařízení vřele jménem dětí i maminek děkujeme.

V rámci setkání se kromě společného oběda dětí, matek i doprovodu uskutečnily osobní konzultace s dalšími třemi ženami, které také potřebují zajistit osobní kontakt s dětmi.

Účastníkům setkání byla předána mimo jiné i hlavní pozitivní zpráva, a to že i díky finanční podpoře MPSV projektu „Děti vězněných rodičů“, ze kterého je hrazen převoz dětí z domovů do věznice, budou návštěvy dětí současných i nových probíhat pravidelně až do konce roku v intervalu 1,5 měsíce. Další asistovaná návštěva je naplánováno předběžně na první polovinu května.

Po ukončení návštěvy se setkala ředitelka ČHV s ředitelkou věznice Gabrielou Slovákovou, aby spolu projednaly nejen současnost, ale i budoucnost tohoto projektu. Shodly se na tom, oblast aktivit NNO a podobných projektů směřujících k obnově a udržení rodinných vazeb mezi dětmi a odsouzenými je potřeba intenzivně rozvíjet a také systémově dořešit a podporovat, neboť prokazatelně přispívají nejen k naplňování práva dítěte na kontakt s rodičem, ale i k resocializaci a ke snížení recidivy.

Jako jednu ze zásadních bariér, kterou ČHV vnímá při realizaci AN, je limit maximálně tří hodin měsíčně pro odsouzeného pro styk s rodinou. V případě realizace AN, tak odsouzená osoba v daný měsíc volí mezi návštěvou dítěte a návštěvou dalších osob blízkých.

Dalším problémem, který ale ve Světlé úspěšně postupně řeší, je ne vždy na dítě a na potřeby rodiny nastavený režim a vybavení návštěvních místností ve věznicích. Často tento stav vede k tomu, že věznice se brání návštěvám zejména menších dětí za rodičem.

Také proto dne 7. dubna 2016 uspořádá ČHV za podpory pracovníků z Ústeckého kraje  první  osvětový seminář, v letošním roce pro sociální pracovníky a pro pracovníky orgánu péče o děti,  jejichž aktivní podpora je pro úspěšný rozvoj projektu nezbytná.

Další informace o projektu a o možném zapojení do asistovaných návštěv poskytne Mg. Lucie Rybová: tel.: 602 646 940, e-mail: lucie.rybova@helcom.cz.

Více o dalších plánovaných osvětových aktivitách v rámci tohoto projektu naleznete na:  http://www.helcom.cz/cs/co-delame/dalsi-aktivity/vzdelavani/

Studio ČT 24 – tisková konference k sociálnímu bydlení v ČR

Ve středu 9. března 2016 od 10:00 v Braunově domě (Karlovo náměstí 671/24, Praha 1) proběhla tisková konference na téma sociálního bydlení. V souvislosti s tím, že by již v tomto březnu měl jít vznikající zákon o sociálním bydlení do mezirezortního připomínkového řízení, rozhodla se Alternativa 50+ spolu s dalšími organizacemi, které společně s námi na podzim minulého roku adresovaly otevřený dopis s výzvou k přijetí zákona o sociálním bydlení vládě České republiky, připomenout některé skupiny obyvatel, kterých se sociální bydlení týká a diskutovat možné nedostatky a hrozby, které hrozí přijetí samotného zákona, nebo které by mohly připravovaný zákon zbavit funkčnosti. V rámci tiskové konference byla krom jiného připomenuta problematiky nedostatku dostupného bydlení pro seniorky a seniory, ženy ohrožené domácím násilím nebo například děti opouštějící ústavní péči.

„Obáváme se, že se zákon stane součástí předvolebního boje a budou tendence udělat systém restriktivně,“ uvedla socioložka Kateřina Kňapová z organizace Alternativa 50+.

„Ozývá se čím dál víc hlasů, které se snaží omezovat vstup do budoucího systému sociálního bydlení a co nejpřísněji nastavovat kritéria. Úspěšný systém má být ale právě posuzován podle toho, kolik lidí udrží, ne vyloučí,“ řekl předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka.

„Koaliční strany před volbami zákon o sociálním bydlení slibovaly. Když slyším z úst koaličních partnerů, že si počkají na návrh zákona a pak ho rozstřílejí, tak na co ta koaliční smlouva je,“ řekl předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka.

Na tiskové konferenci Sociální bydlení pomůže všem, nejen sociálně vyloučeným vystoupili:

  • Kateřina Kńapová, Alternativa 50+
  • Táňa Fisherová, Český helsinský výbor
  • Jitka Poláková, proFem, o.p.s.
  • Štěpán Ripka, Platforma pro sociální bydlení
  • Michal Ďorď, Vteřina poté

viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058060309/

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského k porušení svobody vyznání

Stát po Listopadu 1989 respektuje svobodu vyznání a smýšlení. V jednotlivých případech se však v přístupu státních orgánů pravděpodobně projevuje vliv nálad veřejnosti a může docházet k jednotlivým výjimečným porušením tohoto práva. Podle našeho přesvědčení k tomu dochází v případě zásahu proti Ústředí muslimských obcí v roce 2014 a trestního stíhání Vladimíra Sáňky.

Podle svědectví přítomných dne 25. dubna 2014 proběhly zásahy České policie v domácnosti Vladimíra Sáňky a ve dvou modlitebnách v Praze. U Vladimíra Sáňky byla provedena domovní prohlídka a odebrány rodinné finance, počítače, externí úložiště a CD, knihy a další osobní věci. Jmenovaný byl zadržen a v poutech převezen k výslechům. Jednu noc strávil v cele předběžného zadržení.

Stejný den došlo k zásahu ozbrojených komand v islámských modlitebnách v době bohoslužby (modlitby a kázání). Policisté vnikli do modliteben, přítomní museli zůstat bez pohnutí na zemi, údajně pod pohrůžkou zabití. Asi 20 z nich bylo zadrženo a posléze propuštěno. Muslimským organizacím, které na adresách mešit působí, byly zabaveny finanční hotovosti, počítače, dokumentace, knihy a další věci potřebné pro jejich činnost. V modlitebně v centru Prahy policejní komando zasahovalo nepřetržitě více než 20 hodin.

Jako důvod zásahu bylo uváděno vydání českého překladu knihy Základy tauhídu od Abu Ameenaha Bilala Philipse s odůvodněním, že kniha šíří rasismus, xenofobii, antisemitismus a nenávist k tak zvaným méněcenným rasám. Podobné tvrzení bylo prezentováno v médiích s odvoláním na policejní zdroje. Kniha je běžně v různých překladech prodávána a distribuována v demokratických zemích. Její text je dostupný a snadno lze ověřit, že ani vzdáleně nepotvrzuje tato obvinění. Je nábožensky konzervativní a polemická a odmítavá k neislámské vládní moci. Nic z toho však zjevně nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 Trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ze kterého byl Vladimír Sáňka obviněn. Kniha si zaslouží zevrubné kritické hodnocení z hlediska občanského postoje k náboženství.

Stejně polemické texty však publikují i jiné náboženské subjekty. Jednotlivci se veřejně vyslovují urážlivě o jinak smýšlejících např. z hlediska různých křesťanských vyznání, aniž by to vyvolávalo zájem orgánů činných v trestním řízení.

Zásah v islámských modlitebnách se jeví jako neadekvátně silový a chování k účastníkům bohoslužeb jako ponižující. Přípravné řízení u Vladimíra Sáňky bylo podle dostupných informací ukončeno. Policie v dubnu 2015 podala návrh na obžalobu. Tento návrh státní zástupkyně zamítla, s odvoláním na jednu z námitek obhajoby, že vyšetřovatelé vůbec neprokázali úmysl obviněného něco takového propagovat. Policie rozšířila údaje o mediální vystoupení a e-mailovou korespondenci V. Sáňky a státní zástupkyně dne 17. 12. 2015 podala obžalobu. Soud stanovil termín hlavního líčení na 24. 2. 2016.

Český helsinský výbor pokládá policejní zásah a obžalobu Vladimíra Sáňky za porušení svobody vyznání a je odhodlán důsledně sledovat právo Vladimíra Sáňky na spravedlivý proces a rovněž postavit tuto kauzu před oči světové veřejnosti.

Členové předsednictva ČHV

Kontaktní osoba pro media za ČHV v této kauze: Doc. Ivan Štampach, tel.: +420 603 897 412.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Nabízíme dva nové vzdělávací lidsko-právně zaměřené semináře k problematice ochrany práv dětí

Český helsinský výbor připravuje a nabídne v průběhu roku 2016 dva nové vzdělávací lidsko-právně zaměřené semináře k problematice ochrany práv dětí: „Práva dětí s rodičem ve výkonu trestu“ a „Odemykání práv dětí – posilování dovedností profesionálů, kteří hájí zájmy a práva dětí“.

Více informací o obsahu a o termínech seminářů naleznete v rubrice vzdělávání.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.