Novinky

Český helsinský výbor umožnil 18 dětem v náhradní rodinné péči kontakt s matkou ve vězení

Dne 21. dubna 2015 připravili a uskutečnili pracovnice Českého helsinského výboru již třetí asistovanou návštěvu pro děti, které mají matky ve výkonu trestu. Na asistované setkání dětí s matkami ve věznici Světlá nad Sázavou přijelo spolu s doprovodem odborných pracovníků (vychovatelů, etopedů, psychologů apod. ) celkem osmnáct dětí ve věku od 4 roků do 17 let z těchto zařízení: z Klokánku v Žatci, z Dětského domova Budkov, z Dětského domova Staňkov, z Dětského domova Boskovice, z DD Kašperské hory, z Dětského domova Hrotovice, z Dětského domova Tachov, z Výchovného ústavu Střílky a z Výchovného ústavu Místo.

Všechny děti, které na návštěvu přijely, se velmi na matky těšily. Několik dětí nevidělo svoji matku téměř rok, jiné se účastnily asistované návštěvy organizované ČHV na podzim minulého roku. Návštěva začala v 11 hodin a trvala do 14 hodin. Děti si s matkami povídaly o všem, co v současné době prožívají a co se stalo od doby, kdy se naposledy setkali. Některé, hlavně menší děti, si s maminkami hrály s hračkami, které ČHV zajistil, aby dětem i matkám pomohl překonat bariéry, které doba odloučení vytváří. Děti společně s matkami díky vstřícnosti věznice a za finančního přispění ČHV společně poobědvaly. Loučení bylo pro všechny hodně emotivní, ale snad se podaří, aby se děti s matkami opět brzy viděly. Pokračovat ve čtení

Ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová se zúčastnila kulatého stolu Ligy lidských práv k problematice nastavení systému ochrany práv dětí v ústavní péči v ČR

V pátek 24. dubna 2015 uspořádala v Praze Liga lidských práv pro zástupce státní správy i nevládní neziskové sféry kulatý stůl, jehož cílem bylo v kontextu obnovené debaty o zřízení úřadu dětského ombudsmana definovat principy, na kterých by měl být postaven stížnostní a monitorovací mechanismus pro děti.

Na úvod jednání bylo pořadateli konstatováno, že Česká republika nenaplňuje ani po 24 letech od ratifikace Úmluvy o právech dítěte povinnost zajistit účinný stížnostní mechanismus dostupný dětem. Nejpalčivější je situace u dětí umístěných v ústavních zařízeních.

Současné mechanismy jsou podle Ligy lidských práv a dalších nevládních organizací jako např. Českého helsinského výboru nastaveny nevhodně, a nejsou proto dětmi využívány. Právní postavení a ochrana dětí v ústavní péči je podle nich třeba posílit, například zřízením instituce dětského ombudsmana.

Účastníci Kulatého stolu se shodli na potřebě posílení právního postavení a ochrany dětí v ústavní péči, a to jak prostřednictvím zřízení instituce dětského ombudsmana, tak prostřednictvím standardů kvality, které byly nedávno schváleny ve formě metodického pokynu, avšak v dohledné době by měly být zakotveny ve formě vyhlášky. Pokračovat ve čtení

Zástupci Českého helsinského výboru (ČHV) navštívili v dubnu věznici Valdice

Předsedkyně ČHV Táňa Fischerová a další členové předsednictva David Salač, Dana Syslová a ředitelka Lucie Rybové navštívili ve čtvrtek 16. dubna 2015 naši nejstarší věznici Valdice. Zástupci ČHV měli díky vstřícnosti pana ředitele možnost projít postupně téměř všemi objekty uvnitř věznice včetně postupně renovované a historicky cenné kaple, kde je nyní postupně budována výstava o historii nejen věznice, ale obecně zacházení s vězněnými osobami, včetně ukázek mnohdy téměř uměleckých výtvorů (obrazů, soch či dalších předmětů). Pokračovat ve čtení

Diskuse v pořadu Pro a proti na téma: Mají mít cizinci právo u nás volit?

Členka předsednictva Českého helsinského výboru Selma Muhič a bývalý velvyslanec v zemích Asie a Afriky a poslanec Milan Šarapatka diskutovali v pořadu Pro a proti na téma Mají mít cizinci právo u nás volit?

http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/sarapatka-pravo-volit-sebou-nese-i-povinnosti-ktere-ale-cizinci-nemaji–1483279

Dne 13. 4. 2015 uskutečnil ČHV druhou asistovanou návštěvu pro děti, které mají rodiče ve výkonu trestu

8 dětí z dětských domovů se mohlo díky finanční pomoci soukromých dárců ČHV po dlouhé době setkat se svým rodičem – v tomto případě s otci ve výkonu trestu ve věznici v Rapoticích. Děkujeme za finanční pomoc dárců při realizaci této návštěvy.  Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Zástupkyně Českého helsinského výboru protestují proti soudně nařízenému odebrání dvou nezletilých dětí od otce a proti jejich umístění do diagnostického ústavu

Dnes nejpozději do 12 hodin musí být z příkazu soudu panem A. dovezeny dvě nezletilé děti ve věku 7 a 12 do diagnostického ústavu v Hradci Králové. Důvodem umístění dětí jsou dlouhodobé spory rodičů o styk s dětmi a odmítání dětí být u matky ve výchově. Obě děti ale shodně tvrdí, že chtějí být u otce, kterého dle jejich vyjádření mají rády a jsou s ním šťastné. K výchově a chování matky vůči nim mají řadu výhrad, přesto je soud původně svěřil do výchovy jí.

Umístění do diagnostického ústavu do tří dnů od doručení rozhodnutí nařídil soud v pondělí 22. 3. 2015 předběžným opatřením. Reagoval tak na návrh orgánu péče o děti v Broumově, který přitom má děti v tomto řízení zastupovat jako kolizní opatrovník, tedy jejich obhájce.  K rozhodnutí o odebrání dětí soud přistoupil přesto, že matka děti, které odmítaly u ní být, je otci předala počátkem března do výchovy a otec proto podal žádost o jejich svěření do výchovy. Soud rovněž odmítl návrh otce na zastoupení dětí nestranným právním zástupcem.

Obě děti, s nimiž hovořila i ředitelka ČHV, nesou náhlé a zásadní rozhodnutí soudu velice těžce. Nesouhlasí zejména s odloučením od otce, s vytržením ze školy a od kamarádů. Nejistota délky jejich pobytu mimo domov je také stresujícím faktorem. Přitom cílem pobytu má být dle odůvodnění OSPOD i soudu poskytnutí klidového prostředí bez dohadování rodičů.  OSPOD zatím nereflektoval nabídku ČHV o mediaci mezi rodiči, či uspořádání případové konference, které by mohly odvrátit odvoz dětí.

ČHV považuje rozhodnutí soudu i způsob jeho realizace za neadekvátní situaci, silně traumatizující pro děti i pro otce. Rozhodnutí soudu je v rozporu s právem dětí na rodinný život, s právem být v řízení slyšen a s právem na spravedlivý proces.

Z důvodu ochrany soukromí dětí, nejsou a nebudou uváděna jejich pravá jména ani jméno otce. Ten podal ve věci odvolání a také stížnost k veřejné ochránkyni práv.

  • Táňa Fischerová                                                               Lucie Rybová
  • předsedkyně ČHV                                                             ředitelka ČHV

Kontakt:

  • Mgr. Lucie Rybová
  • Tel.: (420) 602 646 940
  • E-mail: lucie.rybova@helcom.cz

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Pozvánka na akci Českého helsinského výboru ve spolupráci s Českou ženskou lobby k Mezinárodnímu dni žen

Oslavte_s_nami_MDZ_2015_jinak.jpgŽeny a matky ve vězení – jaká mají práva a jak prožívají svůj trest? Proč trestáme i děti, které mají matky ve vězení?      

Datum a místo konání: 9. března 2015 v  Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Začátek: 15 – 16,30 hodin.

Prezentace zkušeností z projektu „Děti vězněných rodičů“ a následná diskuse s ředitelkou Českého helsinského výboru Mgr. Lucií Rybovou.

Anotace:  

Mají ženy-matky právo mít své děti u sebe nebo se s nimi alespoň pravidelně setkávat i ve vězení? Jaké to je být matkou nezletilých dětí a být bez nich ve výkonu trestu? Jaké jsou podmínky pro návštěvy dětí a rodinných příslušníků ve věznicích? Jaké to je být dítětem v dětském domově a nemít možnost navštívit matku, protože je zavřená?

Informace naleznete rovněž na webu ČŽL  http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/328-7/oslavte-s-nami-mdz-jinak/

a Facebooku – událost Mezinárodní den žen Praha – https://www.facebook.com/events/1627677347460606/?fref=ts

ČHV usiluje o zajištění finanční dostupnosti léčby konopím

ČHV usiluje o zajištění finanční dostupnosti léčby konopím všem pacientům, pro které je konopí jediným prostředkem pro zmírnění projevů jejich nemoci.

Proto Český helsinský výbor podpořil konání konference na téma “Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe”, která se koná ve dnech 4. -7. března 2015 v Praze v Marriott Hotelu, V Celnici 8. Záštitu poskytli konferenci také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Podrobný program naleznete zde: http://www.medical-cannabis-conference.com/cs

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.